Header Row

[政治] 議席不保留 - 拉褲吉慘叫系列[轉載/Youtube]
《議席不保留》

常聽說政制要向前走
佢卻無聽市民訴求
人大釋法將普選訴求拎走
拖左咁耐未怕醜

民眾建議佢當做廢話
政策錯哂無人認頭
朝廷欽點的不會代表我
掌握我路是旁人的手

誰人受壓迫又投票無自由?
政策傾斜做到嘔也無得抖;
議案利民都不會被保留,
全部分組點票佢禁掣出手!

無良暴政雖是仍壓在前頭
社會公正萬眾一~心堅守
你我共鳴區區快樂公投
投下普選一票信心夠

無良暴政雖是仍壓在前頭
社會公正萬眾一~心堅守
我已決定不將議席保留
讓你拎出一票決定要點走

最新影片